Ailosod eich cyfrif

Ydych chi wedi cofrestru gyda CartreFi yn barod?

Na dydw i ddim wedi cofrestru - os felly cofrestrwch ar y dudalen fewngofnodi
Ydw, rydw i wedi cofrestru - Yna nodwch eich cyfeirnod tenantiaeth, eich dyddiad geni a'ch cyfenw a dewiswch gyfrinair newydd isod. Fe wnawn ni wedyn anfon e-bost atoch yn cadarnhau eich manylion a linc y bydd angen i chi clicio arno i ail-alluogi eich cyfrif.

Defnyddiwch cyfrinair fydd neb arall yn eu gwybod. Fyddwn ni ddim yn gallu gweld eich Cyfrinair a wnawn ni byth ofyn i chi amdano.