We are currently processing our year end accounts, until this has been completed your account balance will not be correct. We are working hard to complete this process soon and will notify you when everything is up to date

Rwy'n defnyddio CartreFi yn barod.

Mewngofnodwch Yma

Wedi anghofio eich manylion mewngofnodi?

Mae arnom angen gofyn ambell gwestiwn i chi. Cliciwch yma.

Mae CartreFi yn newydd i mi.

Barod i ddechrau? Rhowch eich Cyfeirnod Tenantiaeth 10 digid isod.

(Os mai cyd-denantiaeth sydd gennych, dylai'r ddau ohonoch gofrestru ar wahân)

Nodwch eich cyfenw a'ch dyddiad geni (dd/mm/bbbb) isod a chliciwch Nesaf.

Defnyddiwch Enw Defnyddiwr a Chyfrinair fydd neb arall yn eu gwybod. Fyddwn ni ddim yn gallu gweld eich Cyfrinair a wnawn ni byth ofyn i chi amdano.


Hysbysiad:

Oherwydd gwaith cynnal a chadw arferol, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio CartreFi rhwng 10YP bob dydd Mercher a 3YB bob dydd Iau.