Rwyn defnyddio CartreFi yn barod.

Mewngofnodwch Yma

Wedi anghofio eich manylion mewngofnodi?

Mae arnom angen gofyn ambell gwestiwn i chi. Cliciwch yma.

Mae CartreFi yn newydd i mi.

Barod i ddechrau? Rhowch eich Cyfeirnod Tenantiaeth 10 digid isod.

(Os mai cyd-denantiaeth sydd gennych, dylai'r ddau ohonoch gofrestru ar wahân)

Nodwch eich cyfenw a'ch dyddiad geni (dd/mm/bbbb) isod a chliciwch Nesaf.

Defnyddiwch Enw Defnyddiwr a Chyfrinair fydd neb arall yn eu gwybod. Fyddwn ni ddim yn gallu gweld eich Cyfrinair a wnawn ni byth ofyn i chi amdano.


Hysbysiad:

Oherwydd gwaith cynnal a chadw arferol, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio CartreFi rhwng 10YP bob dydd Mercher a 3YB bob dydd Iau.